Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor, for din sikkerhet!

Behandling av personopplysninger på skolepodden.no

Skolepodden.no tar personvern på alvor og vi vil behandle dine personopplysninger etter de lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger.

I denne personvernerklæringen gjør vi rede for hvordan personopplysninger samles inn og behandles på når du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

Ansvarlig for behandling av personopplysningene

Skolepodden UB
Gol vidaregåande skule
Gymnasvegen 27
3550 Gol i Hallingdal
Orgnr.: XXXXXXXXX
Telefon: 9844 7161
post@skolepodden.no
https://www.skolepodden.no

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn og behandles på skolepodden.no er kontaktopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi behandler dine personopplysninger hovedsakelig for å sende deg nyhetsbrev og til å svare på øvrige henvendelser. I tillegg behandler vi personopplysninger når du kontakter oss for råd, oppfølgning og spørsmål. Vi vil da behandle de opplysninger du gir oss, men vi lagrer kun de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg videre. Dette betyr at all informasjon som ikke er relevant for det formål som skal oppfylles ikke vil bli lagret eller behandlet på noen måte

Ovennevnte personopplysninger behandles på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) b), dvs. for at vi skal kunne oppfylle en avtale med den registrerte (med deg som kunde).

Vi behandler også opplysninger i tilknytning til deg for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, etter GDPR artikkel 6 (1) c) som vi plikter å oppfylle etter regnskaps- og kjøpslovgivningen.

For at vi skal kunne videreutvikle skolepodden.no og tilby bedre løsninger og tjenester for deg som kundene, må det innhentes statistikk om trafikk, kjøp og atferd. Dette er også nødvendig for å kunne iverksette tiltak for å unngå svindel. Det vil så langt som mulig benyttes anonymiserte data for dette formålet. Av sikkerhetshensyn registreres og oppbevares også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen og av sikkerhetshensyn. De her nevnte opplysningene vil behandles etter GDPR artikkel 6 (1) f), dvs. at vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene.

Utlevering av personopplysninger

Skolepodden.no selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke eller er nødvendig for at vi skal behandle din ordre og sende varene til deg (berettiget interesse).

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Personopplysninger som vi har mottatt av deg eller på andre måter, vil kun oppbevares så lenge vi har behov for å oppbevare opplysningene. Opplysningene blir deretter sikkert slettet.

Så lenge du har et løpende abonnement på nyhetsbrev hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger. Ønsker du ikke å være abbonent lenger kan du be oss slette din konto og dine opplysninger ved å benytte dette skjemaet.

Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger

På skolepodden.no håndteres personopplysninger på en sikker måte. Vi respekterer ditt personvern, men vi har behov for å behandle dine personopplysninger for å betjene deg med bl.a. sende deg nyhetsbrevet du abonnerer på.

Rettighetene du har knyttet til behandlingen av personopplysninger på skolepodden.no, er bl.a. følgende:

  • Rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og innsyn i dine personopplysninger. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene.
  • Rett til å kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Vi kan ikke slette dine personopplysninger om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter lovgivning eller andre forpliktelser, som etter dine reklamasjonsrettigheter eller våre plikter til å oppbevare regnskapsmateriell.

Mener du at dine personopplysninger ikke behandles som beskrevet her eller som pålagt i lover og regler, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Mer informasjon om dine rettigheter, finner du hos Datatilsynet.

Sikring av personopplysninger

Fjellsport.no har strenge rutiner og tiltak for å sikre dine personopplysninger. Opplysninger vil kun utleveres/overføres til andre på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Fjellsport.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.

E-post markedsføring

Nyhetsbrev

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post slik at du kan motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta nyhetsbrev, og du vil kun motta dette om du har gitt klart samtykke. Det er enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å kontakte oss.

Vi ønsker at våre nyhetsbrev skal oppleves som relevante og verdifulle for deg. Vi bruker den informasjonen vi til enhver tid har om deg til å tilpasse nyhetsbrevene slik at tilbudene og innholdet blir mest mulig interessant og relevant. Dette kan for eksempel være navn og interesseområder, dersom du har oppgitt dette.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Skolepodden.no bruker for tiden ingen informasjonskapsler.

Cookies som benyttes på Fjellsport.no

Her finner du en komplett oversikt over alle cookies som benyttes på Fjellsport.no og hvilken funksjon de har

Webanalyse

Vi samler inn og oppbevarer loggdata hos eksterne leverandører (som Google Analytics) om eksempelvis hvilke innlegg, sider, produktkategorier og produkter som søkes og kikkes på. Dette for å kunne lære hva brukerne våre er opptatt av, for å forbedre innhold, produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte og relevante tilbud (kun dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Det behandles ikke personopplysninger ved bruk av Google Analytics, og din IP-adresse vil anonymiseres.

Endringer

Hvis vi gjør endringer i hvordan vi behandler personopplysninger, vil endringene legges inn på denne siden, og vi vil også varsle deg på epost, SMS, på våre nettsider eller i sosiale medier ved vesentlige endringer.

Her kommer det klikkbare lenker til aktuelle podkaster.

Søk etter PodkasterBlogginnlegg

Søk etter temaet du leter etter!

Nye podkaster
rett til din innboks!

Tast inn e-postadressen og trykk abonner.