Om Skolepodden UB

Bli bedre kjent med Skolepodden UB

Hvorfor skal du bruke Skolepodden?

Hvor ofte har ikke du hatt store utfordringer med å lære deg nytt fagstoff fordi du kommer uforberedt til timene? For hvor ofte orker du faktisk å lese gjennom kapittel på kapittel i læreboka, og om du gjør det – hvor mye får du egentlig med deg?

Eller kanskje du er overlatt til deg selv og må lære alt stoffet på egenhånd, fordi skolen måtte stenge på grunn av en pandemi – og læreren din ikke fikser digital hjemmeundervisning!

Forestill deg at du kan forberede deg til norsk, historie eller kanskje biologinnleveringa de på vei hjem fra skolen, når du rydder rommet eller når du er ute på joggetur. Og det uten at du kjeder i hjel, mister motivasjonen, livslysten eller blir deprimert. Det du derimot oppnår er økt engasjement og interesse for faget, og kanskje skriver du en innlevering som belønnes med toppkarakter.

Skolepodden gir deg læringsstøttende podkaster med variert innhold for å engasjere deg som lytter. Du vil samtidig få et godt faglig grunnlag, slik at du får mer ut av undervisningen. Alt innhold utarbeides av og for elever, i samarbeid med fagpersoner innenfor de ulike temaene.

Visjon, forretningside og overordnet mål

Visjon

«Skolepodden gjør læring motiverende, engasjerende og enkelt».

Visjonen oppsummerer kjernen i bedriftens arbeidet og danner på den måten grunnlaget for enhver strategisk beslutning som fattes i bedriften.

Forretningside

“Skolepodden er den inspirerende og motiverende læringsstøttende podkasten, utviklet av og for elever på videregående skole. Vi tilbyr podkaster som gir kunnskap på en enkel og interessant måte gjennom å stille engasjerte fagpersoner nysgjerrige spørsmål om ulike fag og temaer relatert til elevenes skolehverdag. Podkasten er lett tilgjengelig i forhold til annen læringsstøtte, og den oppmuntrer til videre læring. Den store målgruppen og den intensive digitale distribusjonen, gjør Skolepodden til en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Forretningsideen beskriver bedriften på en enkel og klar måte. Ideen danner et tydelig bilde på hva bedriften ønsker å tilby for å dekke elevenes behov for engasjerende og lett tilgjengelig læring. Ideen får også tydelig frem at Skolepoddens konkurransefortrinn er at den er utviklet av og for elever, noe som også gjør den attraktiv for potensielle samarbeidspartnere/sponsorer.

Overordnet mål

«Vi skal være den foretrukne læringsstøttende podkasten for så vel elever som faglige og økonomiske samarbeidspartnere.»

Det overordnede målet gir de ansette, investorene og potensielle samarbeidspartnere en klar og entydig beskrivelse av hva bedriften skal jobbe for å nå. Øvrige mål konkretiseres slik at de bygger oppunder det overordnede målet, og gir på den måten føringer vedrørende delmål.

Generell informasjon

Skolepodden UB er en ungdomsbedrift i faget markedsføring og ledelse ved Gol vidaregåande skule i Viken fylkeskommune, skoleåret 2019/2020.

Bedriften besto opprinnelig av fire jenter, men siden to av dem har flytta og begynt på andre skoler – er det nå kun to elever igjen i bedriften.

Disse to har fordelt ansvarsområdene og arbeidsoppgavene seg i mellom. Nedenfor kan du lese mer om hvordan de har gjort det.

Kristine Viko

 • Daglig leder
  • Ansvarlig for å holde et overblikk over bedriften, samt fatte strategiske beslutninger
  • Fordele arbeidsoppgaver
  • Etterse at tidsfrister overholdes
  • Administrativt ansvar og kontaktperson for bedriften
 • Personalansvarlig
  • Sørge for trivsel og motivasjon
  • Oppfølging av nærvær og fravær
  • Gjennomføring av medarbeider- og sluttsamtaler
 • Markedsansvarlig
  • Undersøke og analysere målgruppens behov gjennom markedsundersøkelser
  • Markedskommunikasjon via presse, sosiale medier og andre aktuelle kanaler

E-post: kristine@skolepodden.no

Telefon: 9844 7161

Kristine Viko - Skolepodden UB

Ingrid Gullingsrud

 • Styreleder
  • Sørge for at daglig leder kaller inn til styremøter
  • Utforme sakslister og lede styremøter
 • Økonomiansvarlig
  • Budsjettering og regnskapsføring
  • Prisberegning
  • Sponsorkontakt
  • Fakturering og betaling
 • Produktansvarlig
  • I samarbeid med sponsorer tilrettelegge for å utarbeide og distribuere podkaster
  • Ansvar for nettsiden skolepodden.no
  • Skaffe til veie nødvendig utstyr og kompetanse til å utvikle podkastene

E-post: ingrid@skolepodden.no

Telefon: 4760 7584

Ingrid Røe Gullingsrud - Skolepodden

Søk etter PodkasterBlogginnlegg

Søk etter temaet du leter etter!

Nye podkaster
rett til din innboks!

Tast inn e-postadressen og trykk abonner.